Bestyrelsesmøde – 22. august 2012

Dato: 22.8.2012.
Sted: Kurt Oxbøll – Sunds.
Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen.
Fraværende: Henning Boye.
Referent: Ingen valgt, men efter egne notater Orla Kristensen.

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt.

 

Siden sidst

Evaluering af jubilæumsløbet den 12. maj.

Der var bred enighed om at det var et godt arrangement, vi var dog forundret over at så mange tog hjem før spisning, men vi formoder det kan skyldes det ikke alt for gode vejr.

 

Gennemgang af klubbens økonomi v/Jens Erik, samt tilgang af nye medlemmer.

Jens Erik fremlagde regnskabet, som ligeledes blev gennemgået. Regnskabet ser pænt ud. Vi er nu på 472 medlemmer heraf 13 gæstemedlemmer, det er tilgang siden sidst på 27 medlemmer og en medlemstilgang på 53 i år.

 

Redaktion v/Kurt. Stof til blad 4.

Kurt har af Sanne Lyse fået at vide, at det var stof nok til blad 4 og at der ikke var plads til mindst et par stykker af vores artikler. Ligeledes var flere af vores billeder til artiklerne sendt i for lille opløsning.

Billederne bliver ændret til næste blad.

 

Ny hjemmeside v/Christian.

Christian er tæt på opstart af den nye hjemmeside og forventer en spæd opstart omkring månedsskiftet august/september.

Hjemmesiden vil gradvis blive udbygget.

 

Evaluering af bladsamarbejdet, herunder manglende Pdf-filer for gl. blade.

Der er stadigvæk ikke blevet os tilsendt pdf. filer af Knallertjournalen. Christian forventer at måtte scanne de udkomne numre, da damen åbenbart ikke er til sinds at samarbejde på det punkt.

Punktet her er kun en af flere ting som vi i Aktiv er utilfreds med i bladsamarbejdet.

Vi er spændt på, at se indholds fordelingen blandt klubberne i næste blad.

 

Gennemgang af kommende arrangementer, stumpemarkeder, udstilling, mv.

Karl Forup har bestilt stadeplads til stumpemarkedet i Herning den 27. oktober.

Karl kontakterPer Ørumpå sædvanlig vis, ligeledes angående et eller flere køretøjer.

Karl medtager 1.stk. CFA, Christian 1.stk. F23.

Christian medbringer klubbens udstillingsmaterialer.

Lars medbringer trøjer, kasketter og fleecejakker samt evt. det brochuremateriale vi har.

Lars henter rundstykker, smør, et glas marmelade samt engangsbestik til ca. 50 personer.

Lars køber en flaske GaJol samt engangsglas.

Vi skal huske en kniv til overskæring af rundstykker samt et par knive til at smøre med.

Køkkenrulle.

Alle tager en kande kaffe med, Lars tager selv te med.

Vagtplanen for dagen ser således ud morgen: Christian, Else, Lars, Jens Erik, Karl samt Per Ørum.

Eftermiddag: Henning og Orla, dog vil flere fra formiddagsholdet overlappe.

Vagtskifte klokken 11.

Else og Christian tager igen i efteråret tjansen i Fredericia i et hjørne af Børge Schmidts stand og betaler Børge på sædvanlig vis.

Angående stumpemarked i Viborg afholdes dette lørdag den 23. februar 2013. Jens Erik undersøger i øjeblikket hvilken hal vi kan få stillet til rådighed.

Der var enighed om, at entreen stadigvæk skal være 20 kr. for besøgende og 100 kr. for en lille stand, samt 200 kr. for en stor stand.

Der vil være adgang for udstillere fra 06.30 til 07.45, samt for publikum fra klokken 8.00 til 14.00.

Der vil være mulighed for at opstille stande fredag eftermiddag efter aftale som også skal overholdes.

Orla står også i år for tilmelding og dato for tilmeldings start vil blive aftalt når vi kender stedet for afholdelse og kan annoncere dette.

Der blev enighed om at vores generalforsamling skal afholdes lørdag den 26. januar 2013 klokken 10.00.

Kurt undersøger om Gunnar Sørensen som vi tidligere havde hyret har mulighed for at komme denne gang. Ligeledes om klubhuset på Uhre Motorsportscenter er ledig.

 

Gennemgang af klubbens salgsartikler, lagerbeholdning mv. v/Lars.

Vi har stadigvæk en beholdning af tøj som vil blive taget med til Herning og Viborg og alt efter salg der vil vi supplere med tilsvarende artikler.

Alt brochuremateriale vil fremover ligge hos Lars dog skal enkelte brochurer deles ud til arrangører af knallertløb, således de kan udlevere til evt. interesserede.

 

Eventuelt

Velkommen pakke blev vi enige om skal laves, Orla sammensætter tekst til næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om at tage billeder af de enkelte bestyrelsesmedlemmer på sidste bestyrelsesmøde, det blev nu effektueret af Christian.

 

Næste møde

Torsdag den 15. november klokken 17.00 hos Lars på adressen Finderupvej 40, 8800 Viborg.

HUSK: hvis nogen har udlæg eller på anden måde har pengebeløb til gode, skal de medbringe kvitteringer til næste bestyrelsesmøde.