Bestyrelsesmøde – 21. oktober 2008

Deltagere: Per Ørum, Karl Forup, Michael Melsen(MM), Keld Jensen, Michael Svarre(MS) (MS: referent)
Afbud: Leif Hansen, Frede

 

Godkendelse af sidste referat

OK

 

Status på aktiviteter

Per mangler en trøje til Lars. MM: er OK

Vinterkur: OK

Indlæg til bladet: MM skriver

Keld: Den lille korte

 

Status på medlemssystem

– Beskyttet administrationsside – baseret på CMS Joomla

– Teknisk forum (indbygget i CMS)

– Medlemssystem

Det blev besluttet, at vi kører videre med det nye medlemssystem. MS arrangerer med firmaet, at vi får bestilt PBS-nr etc. Keld og MS håndterer fremover medlemsregistrering via det nye system. Per fortsætter med kasserer jobbet og håndter alt bogholderi og merchandise.

Michael præsenterer.

 

Status på forberedelse til generalforsamling

Karl: Mad OK

MM: Rugbrød, Franskbrød, pålæg OK

Projekter

Borde, stole

Pokal OK

Trøjer trykt og OK

Året knallerttrøjer OK

 

Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøde

Orientering til generalforsamlingen: Over 20 km – 2 kr. pr. km. MM orienterer

 

Beslutningsgrundlag

Fremlægning af problemstilling på bestyrelsesmøde

Flertalsbeslutning senest på næste bestyrelsesmøde

 

Formandsberetning MM

Er klar, opsamling fra året der gik.

 

Medlemsstatus

Ca. 330 medlemmer

 

Status på hjemmesiden

OK

 

Status på stumpemarked

Plakater er i gang Nanni har dem færdige til d. 1/11

Jørgen Lassen: SCO, Kurt Diesella, Ekspres , Leif: Ekspres, Viggo Løhde: MotoGuzzi.

Billetter OK

Vinterstumpemarked 24/01

Arrangørtrøjer næste år ?

 

Bladmøde November 2008, Hotel Eyde, Herning

Information fra Ove: Blot til orientering kan det meddeles at årets bladmøde for KnallertJournalen er fastsat til lørdag den 22.november kl. 10.00 på Hotel Eyde i Herning. Eventuelle emner som ønskes optaget på mødet skal være mig i hænde senest 14 dage før.Nærmere følger, men allerede nu vil eet af emnerne være vedtægtsændringer, idet teksten skal formuleres således at den tager højde for kun 1 person i redaktionen. Herudover er der forslag om at sløjfe det årlige møde, idet der i forvejen er taget højde for bladets drift via andre af vedtægternes bestemmelser. Herved spares der også lidt på bladøkonomien. Til gengæld vil enhver af bladklubberne samt redaktion kunne indkalde til møde til enhver tid, hvis der skulle være emner, som nødvendigvis skal debatteres i et fælles forum. Men – mere herom senere. Nu kan datoen reserveres. Der er som sædvanligt plads til 2 personer pr. klub. Tilmelding senest d. 16. november til mig.

Mvh. Ove

 

Evt.

Kontigent: 240,- fortsat, Indmeldelsesgebyr: 25,-

 

Næste møde

Aftales efter generalforsamlingen d. 26/10 2008.