Bestyrelsesmøde – 21. januar 2010

Deltagere: Orla, Kurt, Leif, Karl, Henning, Michael (ref)
Afbud: Per S

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Opsamling af punkter

Godkendt

 

Medlemssystemet

Tilvækst på 6 medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde

43 medlemmer har ikke betalt og får ikke bladet næste gang.

Hvis medlemmer ringer og vil have blad, har vi købt 15 blade ekstra og kan sende dem om betaling af porto (25,-) eller frankeret svarkuvert.

Rykkergebyr sender vi ikke ud, men betragter medlemmet som udmeldt.

 

Bank

Afventer svar fra Per S

 

Redaktion

Benny, Michael Melsen, Børge Stavensø

 

Arkiv

Iab

Kurt har fået kopieret nogle manualer og fået noget scannet ind til hjemmesiden

Vi laver en prioriteret liste over knallerter og modeller, som vi skal have scannet ind.

Vi søger en mand via hjemmesiden, som vil scanne materiale ind.

 

Øvrige funktioner i bestyrelsen

Michael meddeler, at han får mindre tid fra sæsonstart på grund af familieforøgelse – tvillinger.

 

Årets arrangementer

Garagemøder, løb, stumpemarked, samt øvrige arrangementer

Boris løb 13/6

Stumpemarked Herning 27/3

Knallerter Tema 50/60: Skylon 56(Kurt), Staffette 54(Henning), Power (per), (50’er urestaureret), NSU K23 64 (Orla), Ekspress 64 (Kurt)

Vi skal vurdere vores fremtidige deltagelse i Herning Stumpemarked efter næste stumpemarked.

Gl. Rye 1/5 – knallertløb

 

Knallertjournalens 10 års jubilæumsløb

Orientering om arrangementet

 

Økonomi

Gennemgang af budget 2010.

 

Eventuelt

 

Næste møde

Den 10/2 hos Michael