Bestyrelsesmøde – 20. oktober 2014

Dato: 20.oktober 2014 – kl.18.00
Sted: Kurt Oxbøll – Præstegaardsvej Sunds
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Erik Odsgaard, Lars Jensen og Ove Dürr Jensen
Fravær: Henning Boye, deltog på en telefonforbindelse fra Helsingør

Dagsorden:

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Referatet godkendt

 

Status fra formanden (Henning)

Næste møde

 

Status på klubbens økonomi, herunder budget, kontingent og girokort 2015 (Torben)

Kasseren fremlagde regnskab og økonomi. Det blev besluttet at hæve kontingent satserne pga. af stigende portoudgifter i 2015.
Helårlig: 300 kr.
Halvårlig: 175 kr.
Gæstemedlem: 130 kr.

Indmeldelsesgebyr: 50 kr. (Nets gebyr oprettelse i foreningscentralen)
Torben kontakter foreningscentralen vedr. kontingentstigningen

 

Status på medlemmer (Henning)

568 medlemmer 9 nye siden sidste møde

 

Aktiv Knallert Forum (Ove)

Ingen stof fra medlemmer, side antallet forventes at blive på 32 sider, 2 del fra Jyden Ålestrup, julehistorien er skrevet, evt. artikel omkring Pallesens Puch Maxi. I kontakt med Børge Stavnsø samt Sam vedr. artikel
Årets plakat Odense løb 1952.
Arrangement kalender 2015 i blad 1, side 31.
”Siden Fagmanden” tilbyder, udgår, og udsendes som løst blad med blad nr. 1 hvert år.
Arrangementer som ønskes i bladet sendes til Kurt senest ?
Eventuelt kommende stof. Kurts artikel om stumpemarked Sverige. Torbens renovering af Skylon 1955.
Knallert ulykke med dødelig udgang. Bo Holm Silkeborg, Lemming klubben kontaktes for artikel /nekrolog.

 

G-mail

Webmaster

 

Stumpemarkeder

 1. Stumpemarked i Herning
  Er på plads (billetter udleveret)
 2. Stumpemarked i Viborg
  Lars kontakter Jens Erik angående lokaler.
  Datoen er sat til 28. februar 2015. kl.08.00 – 14.00
  1 stand + 2 medhjælpere armbånd udleveres
  Entre 40 kr.
  Cafeteria priser samme som sidste år
  Spisebillet til medhjælpere
  Opstilling af stande fredag fra kl. 14.00 – 16.00 lørdag fra kl.06.00 – 08.00
  Tilmelding sker til Lars og Tommy

 

Arrangementer

 1. Planlægning af generalforsamling, inc. valg af årets knallertmand 2014
  Lokalerne er reserveret til 17. januar 2015
  Medhjælp i cafeteriet Mona og Lene
  Lars kontakter Henneberg Viborg som evt. foredragsholder.
  Valget af årets knallertmand 2014 er Jens Erik Jensen Tjele.
 2. Vinter arrangement
  Vinter arrangementet planlægges til at foregå som et garage arrangement hos Jens Erik i Tjele i marts måned klubben betaler kaffe og drikkevarer.
 3. ”Tak for hjælpen”
  Som tak for hjælpen ved stumpemarkedet i Viborg inviteres hjælperne på stegt flæsk med persillesovs på Mønsted kro 12 eller 13. november 2014 Tommy sender indbydelse til.
  Erik Rasmussen Fjelstervang
  Mona Rasmussen Fjelstervang
  Else Langholm Skals
  Esther Pallesen Sparkjær
  Karsten Bits Grønhøj
  Palle Nielsen Viborg
  Birgit Jensen Ørum
  Lone Jensen Viborg
  Mona Jensen Viborg
  Niels Erik Kolding Viborg
  Lone Holst
  Benny Vorre
  Jens Erik JensenNæste års medhjælperarrangement er på Hancock i Skive 28. november

 

Næste møde

7. januar kl. 18.00 hos Torben i Skive

 

Evt.

Merchandise der indkøbes ikke nye varer, men sælges ud af nuværende varer, det undersøges, om der kan købes strygemærker med logo.