Bestyrelsesmøde – 20. april 2016

 

Dato: 20. april 2016 kl. 18.00

Sted: Henning, Åboulevarden 40, 6880 Tarm

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen, Bo Jensen

Afbud: Torben Heilsberg

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi

Økonomien ser fin ud

 

Status på medlemmer

589 medlemmer

21 nye medlemmer i 2016

 

Evaluering af stumpemarked

Koordineringen til hjælperne svigtede (det rettes der op på). Fremover bliver det en enmands opgave af skaffe hjælpere i god tid, samt kordinering af opgaverne. Og disse behøver ikke være, knallertfolk.

Vi vil fastholde rabatkupon for VKKA medlemmer.

Fremover skal vi have dankort terminal samt mobilpay som betalings mulighed.

Mulighed for at andre klubber kan besøge stumpemarkedet. Evt bustransport fra Sjælland og Fyn, naturligvis selv financieret.

Evt. Salgs udstilling af knallerter i hal 2 ca. 250 stk.

Evt. Afholdelse af auktion de sidste 2 timer

Andre klubbers mulighed for en klubstand

Vi er ikke sikre på om motorcykeldelen skal med fremover ?

Der var omkring 1500 gæster.

I bestyrelsen er der stemning for at fortsætte med stumpemarkedet i Års.

Der afholdes møde med Års Stumpemarked den 7. maj, vedr. fremtidig samarbejde, så først derefter ved vi hvor vi står.

 

Tak for hjælpen arrangement

Der arbejdes med flere muligheder, som et tak for hjælpen , hjælperne får direkte invation.

 

Aktiv Knallert Forum

Blad 2 er på 40 sider, og forventes  udsendt 1 uge i juni. Prisen for  tryk af bladet er samme pris som sidste år, blad 3 er igang

 

Visioner og fremtid

Knallerttest kørsel med piger i Skjern

Besøg hos Jørgen Larsen i Brønderslev.

Besøg hos Moped Speed i Hasselager

I november temadag om  Chrom og  maling i Uhre

 

Næste møde

1. juni kl. 18.00 hos Kurt Oxbøll, Præstegårdvej 12A, Sunds