Bestyrelsesmøde – 19. oktober 2016

Dato: 19. oktober 2016 kl. 18.00

Sted: Bo Jensen – Dahlvej 16, 6900 Skjern

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen

Afbud: Lars Jensen

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Referatet godkendt

 

Forberedelse til lørdag den 23. oktober

Der startes med rundstykker kl 09.00

Gennemgang af de fremlagte forslag til debat, derefter debat i åbent forum, hvorefter evt. forslag indsamles til videre behandling i bestyrelsen

 

Status på stumpemarkedet

Stumpemarkedet i Års d. 25. februar 2017 gennemføres som første år i vkka regi, Henning, Kurt, og Lars tager kontakt til Nicolai Messecenter Års for endelig aftale vedr. arangementet.

Der udarbejdes en plan og vejledning til hjælpere.

 

Herning Stumpemarked

I forbindelse med stumpemarkedet d 12. november 2016 i MCH er vi blevet tilbudt en stand til udstilling af ca 25 knallerter. Bo kommer med nostalgi benzinstander.

Der er madpakke til hjælperne

Kurt sørger for knallerter og  laver skilte til de udstillede knallerter, og sender billetter til de respektive hjælpere. Tommy pakker blade og andet materiel til udstillingen. Der bliver mulighed for ankomst med knallerter til udstillingen fredag.

 

Aktiv Knallert Forum

Indkaldelse til generalforsamling i blad 4

 

Visioner og fremtid

Generalforsamlingen 21. januar 2017 i Uhre. Kurt har fået en aftale med Gunnar Sørensen Horsens om at komme og holde et foredrag omkring små motorer. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret en jubilæumsbuffet.

 

25 års jubilæum 17. juni 2017

I forbindelse med Vkka’s 25 års jubilæum afsættes der 50.000 kr i budgettet. Der vil blive indkøbt en jubilæumsgave til deltagerne,og det undersøges om det er muligt at indhente nogle sponsorgaver til amerikansk lotteri. Der vil naturligvis også blive arrangeret en jubilæums knallertrute på dagen. Datoen er ikke endeligt fastsat, men det bliver i foråret. Datoen for jubilæums arangementet bliver anonceret i blad 1 i 2017

 

Næste møde

28. november 2016 Hos Tommy Fredbovej 23 Sunds kl.18.00