Bestyrelsesmøde – 18. oktober 2021

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern.

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britt Farcinsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk, Niels Plauborg

Gæst: Svend Åge Mark

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2021

Økonomi uændret siden sidst. Budget endnu ikke færdigt.

Antal medlemmer

547 medlemmer 6 i restance 25 nye medlemmer i 2021.

Stumpemarked i Herning

MCH 20 november kl .08.00
Knallertudstilling af ca. 20 knallerter på samme stand som tidligere år.
Anders kontakter udstillere. Svend Aage Mark var inviteret som gæst for at fremlægge forslag til indretning af stand.
Det blev vedtaget at opstille 8 knallerter omkring en rund stand med vkka logo på.
Svend Aage kontakter Svend Post for fremstilling af opsats.
Der vil som vanligt være morgenkaffe med rundstykker samt frokost til udstillerne.
Adgang til hallen for udstillere fra fredag kl. 14.00
Der etableres strøm til kaffemaskine og alle medbringer selv kaffe.
Der indkøbes 50 rundstykker og ost og leverpostej.
Vi mødes på standen lørdag kl. 07.00

Stumpemarked i Aars

Aars stumpemarked 5 februar 2022. Plakater er fremstillet, entre prisen bliver 80,00 kr og rabat til medlemmer der medbringer rabatkupon som er på 30,00 kr. Kurt kontakter Lars vedr. hjælp til opmåling af stande.
Leje for hallen i 2022 er på 27.000 kr Kurt kontakter Cafeteriet vedr pris for. morgenkaffe til udstillere.
Plakater er sendt til Aars Messecenter

Hjemmeside

Dias på hjemmesiden. Der arbejdes på sagen.

Arrangementer. Julehygge Uhre.

15.december 2021 kl. 19.00
Vi mødes til gløg og æbleskiver og der er foredrag ved Torben Andersen Kolding, som er søn af Puch importøren i Danmark

Eventuelt

Generalforsamling 2022 15 januar 2022.
I Sunds Hallen med start kl. 09.00
Jacob fra Fyn vil komme og holde foredrag om sin knallerttur til Iran.

Vkka 30 års jubilæum

Forslag til vores 30 års jubilæum med afholdelse i juni 2022. Vi mødes i Sunds
forsamlingshus kl. 09.00 til morgenkaffe der arrangeres knallerttur med besøg hos
enten Autogalleriet eller Søby brunkulsmuseet med foredrag. Frokost medbringes i
form af sandwiches eller andet. Hjemkomst til Sunds, hvor der serveres eftermiddags
Kaffe med fødselsdagskage. Efterfølgende servers der gallamiddag.
Forslaget behandles på et senere bestyrelsesmøde.

Næste møde

December kl. 19.00. Hos Anders Møjbæk Hjejlevej 121 Sunds