Bestyrelsesmøde – 12. april 2022

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern.

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britt Farcinsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk, Niels Plauborg

Gæst: Svend Åge Mark

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Konstituering af bestyrelsen

Formand: Tommy B Hansen

Kasserer: Britta Farcinsen

Næstformand: Timo Kristensen

Timo overtager på sigt medlemsadministrationen.

Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen 

Aars Stumpemarked 4. februar 2023

Ansvarlig: (Bo Jensen)

 

Knallertudstilling MCH april 2022

Ansvarlig: Anders Møjbæk

    

30 års Knallert jubilæumsløb 25 juni Sunds Hallen 2022

Ansvarlig: tilmelding Mobil: 30 37 55 74 (Anders), Fortæring og evt. servering (Tommy)

Foredrag kontakt til Niels (Tommy)

Knallertruten er under udarbejdelse

Invitation af tidligere formænd til jubilæet (Tommy)

 

Veteranårgangsløb Uhre banen september 2022

Ansvarlig: tilmelding til (Ole Jørgensen) mobil: 20 16 43 45

Pølsevogn Bo Jensen

 

Åbent hus Moped Speed oktober 2022

Ansvarlig: Tommy

Knallertudstilling MCH november 2022

Ansvarlig: (Anders Møjbæk)

Julehygge (Sunds Hallen) 2022

Aftales senere

Medlemmer i restance/ antal medlemmer.

550 medlemmer deraf 40 i restance disse vil blive slettet pr. 1. maj 2022

Evaluering af stumpemarked i MCH / Udstilling

Stumpemarkedet trak som tidligere år mange gæster ind på standen og der var en god dialog med gæsterne

30 års jubilæumsløb den. 25 juni kl. 09.00 i Sunds Hallen

Bestyrelsen mødes kl, 07.30

Foredrag kontakt til Niels (Tommy)

Knallertruten er under udarbejdelse

Invitation af tidligere formænd til jubilæet (Tommy)

 

Kommende arangementer i 2022

Aftales senere

Det undersøges om det er muligt at finde et rum/lokale til opbevaring af klubbens materialer.

Næste møde

14 juni kl 19.00

Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk