Bestyrelsesmøde – 14. juni 2022

Sted: Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk

Deltagere: Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen,  Ole Jørgensen, Timo Kristensen.

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Regnskab / Budget

462.000. kr i Budgettet er der afsat 50.000. kr. Til jubilæet

Medlemmer meldt ud / antal medlemmer

527 medlemmer 38 slettede pga. restance. Trods 2 gange rykkere men ingen har reageret på det.

Status på forberedelse til 30 års jubilæet 25 juni 2022

94 tilmeldte til jubilæet, aftale om indkød af diverse er nu på plads vi har et problem med at finde personer til servering ved fest middagen, men det får vi løst inden da.

Ruten til knallertløbet bliver endelig fastlagt når turen er kørt på fredag d. 17 juni

Bemandingsplan til hjælp under jubilæet udfærdiges og sendes til de udvalgte deltagere.

Det undersøges om det er muligt at finde et rum/lokale til opbevaring af klubbens materialer da der bliver mere og mere.

Der indgåes aftale med Boelsgård Ejendomme om leje af lokale.

Faldende medlemstal?

Vi har under og efter corona haft et faldende medlemstal, men det ser ud til at det er bremst nu.

Styrkelse af medlems indragelse. Evt. økonomisk tilskud til arrangementer

Vi drøftede, hvorledes vi kunne indrage medlemmerne mere i delagtiggørelse i aktiviteter i forbindelse med afholdelse af evt løb. Derfor blev det besluttet at genindføre et tilskud på 1000. kr på betingelserne af at man indsender en beskivelse af løbet samt et par foto til hjemmesiden. Derefter vil beløbet blive udbetalt

Kommende arrangementer.

Veteranårgangsløb Uhre banen september 2022

Ansvarlig: tilmelding til (Ole Jørgensen) mobil: 20 16 43 45

Pølsevogn Bo Jensen

Åbent hus Moped Speed oktober 2022

Ansvarlig Tommy

Knallertudstilling MCH 19.november 2022

Ansvarlig: (Anders Møjbæk)

Julehygge (Sunds Hallen) 2022

Aftales senere

Eventuelt

Ove tager kontakt til Herning Folkeblad og laver en artikel i forbindelse med jubilæet

Næste møde

23. august. 2022 kl. 19.00. Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk