Bestyrelsesmøde – 18. august 2021

Sted: Tommy Hansen Fredbovej 23 Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Niels Plauborg

Afbud: Tage Jespersen, Anders Møjbæk

Gæst: Ove Durr

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2021

474.000.507 kr. budget som fremlagt på generalforsamlingen

Antal medlemmer

552 medlemmer. Nye medlemmer 31 i 2021

Stumpemarked i Aars/Herning

Stumpemarkedet i MCH 20. november aftales nærmere på næste bestyrelsesmøde.

Stumpemarkedet i Aars 5. februar 2022

Hjemmeside

Dias billedserie på hjemmesiden. Ove sender materialet til Nanni

Aktiv knallertforum

Blad nr 3 er færdig og gået i trykken, den bliver på 62 sider

Plakat i hvert blad fremover

Indkaldelse til generalforsamling i 2022 og rabatbillet til Aars stumpemarked i 2022 skal med i blad 4

Årgangsløb Uhre

Årgangsknallertløbet i Uhre 18. september 2021kl. 09.00

Morgenmad Kurt Oxbøll / Jens Hansen

Lars Jensen kører forest med de ældre knallerter

Der køres samme rute med begge hold med 15 minutters interval.

Der vil være 2 stk servicevogne med på ruten.

Forventet hjemkomst til pølsevognen kl. ca. 13.00

Bestyrelsen møder kl. 07.30

Eventuelt

Koder til køb hos Moped speed og Fs1 rettes på hjemmesiden.

Næste møde

14. oktober kl. 19.00 Hos Bo Jensen Dalvej 16 Skjern