Bestyrelsesmøde – 18. august 2014

Dato: 18.08.2014 – kl.17.00
Sted: Lars Jensen – Finderrupvej 40 – 8800 Viborg
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Christian Langborg, Lars Jensen
Afbud: Ove Dürr Jensen

Dagsorden:

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

 

Vandmærke undersøges af Ove

 

Yderlig undersøgelse af mulighed med app

 

Status fra formanden (Henning)

 

Status på klubbens økonomi (Torben)

Kassereren omdelte og gennemgik regnskabet. Der er et mindre beløb på kontoen som ikke kan registreres hvor kommer fra ? Torben har været i kontakt med banken, de kunne ikke hjælpe. Det kan muligvis være forsikrings penge som er gået galt i byen. Torben har modtaget nye forretnings betingelser fra banken.
Restance rykkere udsendes på mail eller sms pr 1. februar.
HUSK! Kontingent rubrik i blad nr. 4

 

Status på hjemmesiden og medlemmer (Christian)

563 medlemmer 16 gæstemedlemmer
20 nye medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde deraf 2 gæstemedlemmer
10 nye medlemmer siden 1. juli
Der sker stadig kraftig angreb på hjemmesiden. Angrebene sker fra den gamle hjemmeside, idet Michael Svarre ikke har fået den løbende opdateret.
Christian har ændret adgangsbetingelserne således, at man har et forsøg ved login med brugernavn. Hvis det mislykkes er der 24 timers pause inden man kan forsøge igen. Dette har reduceret angrebene markant.
Nyt på hjemmesiden er vejrudsigten

 

Aktiv Knallert Forum (Ove)

a Status fra redaktionen
b Status på stof mængden
c Næste blad Det blev besluttet at sideantallet styrer Ove, lidt med omkring 70s knallerter. Kvart side annonce til samme pris fra 2015. Annonce antallet er tidligere vedtaget. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde. Forslag fra Christian vedr. andre arrangementer i kalenderen, punkt på næste møde.

 

Drejebog til Viborg stumpemarkedet (Kurt)

Kurt præsenterede og gennemgik drejebogen for stumpemarkedet i Viborg, der kan stadig tilføres noget på denne, der skal senere udfærdiges en tjekliste.

 

Erkendtlighed til hjælpere (Alle)

Som en tak for hjælpen ved stumpemarkedet i Viborg inviteres hjælperne på stegt flæsk i okt./nov. Måned, datoen er endnu ikke fastlagt.

Lars undersøger muligheden hos Mønsted Kro og Frederiks Kro. Når dato og sted er kendt, sender Tommy indbydelsen ud.
Der afsættes 5000,00 kr fremadrettet i budgettet som vil dække ca 25 personer, idet det er vigtigt også at have social samvær med hjælperne.

Torben undersøger muligheden for at komme på bryggeriet Hancock i Skive næste år med hjælperne.

 

Uskrevne regler (Henning)

Formanden udleverede og gennemgik arbejdspapir for VKKA

 

Stumpemarkeder (Alle)

 1. Stumpemarked i Herning
  Torben har bestilt plads på stumpemarkedet i Herning
  Henning, Lars, Torben tager formiddag
  Evt. per Ørum, Svend Post, Bent Johansen, Erik Rasmussen eftermiddag.
  Henning arrangerer knallerter til standen 5 – 6 stykker.
  Hjælpere medbringer kaffe til standen, Torben køber småkager.
 2. Stumpemarked i Fredericia
  Else og Christian Langborg Hansen tager Stumpemarkedet i Fredericia

 

Arrangementer (Alle)

 1. Generalforsamling
  17. januar 2015 Kurt reserverer lokaler i klubhuset i Uhre
 2. Vinter arrangement
  Udsættes til senere

 

Næste møde

20. oktober 2014 hos Torben i Skive kl. 17.30

 

Evt.

HUSK! Kørselsafregning til Torben
Formanden forespurgte hvem der ønskede at genopstille til bestyrelsen. Alle undtagen Christian ønskede at tilkendegive, at de ville genopstille, Christian bedes snarest at meddele formanden om han ønsker at genopstille.