Bestyrelsesmøde – 18. april 2013

Dato: 18.4.2013 – kl.18.00
Sted: Henning Boye – Åboulevarden 40, 6880 Tarm
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Hielsbjerg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen
Fraværende: Ingen
Gæst: Ove Dürr Jensen (Fast gæst)

 

Valg af referent

Henning

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi

Jens Erik gennemgik klubbens økonomi og regnskabet fra stumpemarkedet i Viborg. Begge dele så meget fornuftige ud.

 

Status på hjemmesiden og medlemmer

Der er dagsdato 122 brugere af hjemmeside.

I forbindelse med årsskiftet har vi mistet 19 medlemmer. Nogle har meldt sig ud, andre er slettet på grund af restance. Fra årsskiftet og til nu, har klubben har en tilgang på 36 nye medlemmer, det betyder at klubben dagsdato har 498 medlemmer.

 

Aktiv Knallert Forum

 • Status fra redaktionen
  Vi har fået en henvendelse fra en, der ønsker at få en gratis annonce i bladet mod, at vedkommende laver et specielt tilbud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen og redaktøren er enige om, at hvis nogen ønsker at annonceres i klubbens blad må de betale det det koster. Ove laver i den forbindelse en oversigt over annonce priser. Der har tidlige været kontakt med mulige annoncører til bladet. Christian tager kontakten og følger op.

  Der har været en forespørgsel på, om løbs reportager ikke kommer i bladet længere. Det gør de ikke, med mindre der er tale om noget helt specielt. Der er enighed om, at løbs reportager fremad rettet kan læses på hjemmesiden. Dette for at give mere plads i bladet.

  For at præsenterer fremtidige artikler bedre og mere professionelt i bladet vil artikler i fremtiden starte med en lille note med skribentens navn og et billede. Husk derfor at sende et billede til Ove med jeres ansigt.

 

 • Status på stof mængden
  Vi skal fortsætte med at bruge energi på at sikre, at kvaliteten af vores klub blad forbliver i top.

  Vi havde en snak om, hvad fremtidige emner kunne være til bladet. Vi er enige om, at arbejde videre med følgende:

 

 • Næste blad
  Ove er godt i gang med næste blad, som kommer på gaden som planlagt.

  Torben sender en kort artikel til ”Min Knallert”

 

Stumpemarkeder

Evaluering af stumpemarked i Viborg
Alle er super tilfredse med årets stumpemarked i Viborg

Evaluering af stumpemarked i Herning
Klubbens stand var også denne gang godt besøgt. Da Messecenter Herning er ved at tilpasse pladsen til efterspørgslen, vil vi prøve at få en plads et mere centralt sted i fremtiden.

Evaluering af stumpemarked i Fredericia
Else og Christian repræsenterede klubben på et hjørne af Børge Schmidts stand. Standen var godt besøgt og da weekenden var omme kunne vi hilse velkommen til 5 nye medlemmer.

 

Arrangementer

Henning opfordrer medlemmerne til at genoplive garagemøderne gennem hans indlæg i bladet.

Alle lægger hovederne i blød og kommer med ideer til en årlig knallert dag til næste møde.

 

Næste møde

Onsdag den 7. august kl. 18.00 hos Christian – Tranekærvej 54 , 7400 Herning

 

Evt.

 • Indmeldelses gebyr (Skal dette opkræves når et nyt medlem betaler kontant)
  Der er enighed om, at vi altid opkræver indmeldelses gebyr
 • Dato og sted for generalforsamlingen
  Den 18. januar kl. 10.00 på Uhre banen
  Kurt bestiller lokalerne og alle begynder og tænke på en foredragsholder
 • Præcisering af familiemedlemskab
  Vi skal have præciseret i klubbens vedtægter at et Familie medlemskab gælder for familiemedlemmer på samme adresse, et sådan medlemskab udløser dog kun en stemme til generalforsamlingen. Henning sørger for at lave et forslag til vedtægts ændring.