Bestyrelsesmøde – 17. oktober 2018

Sted: Stengårdsvej 1, Lem Station

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Carsten Bitsch.

Valg af referent

Tommy

Ændring i bestyrelsen

Idet Jan Juhl har ønsket at udtræde af bestyrelsen, indtræder 1. suppleant Karsten Bitzh som nyt medlem af bestyrelsen.

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2019

Kassereren fremlagde budgettet for 2019, som blev vedtaget.

Vedrørende skift af bank

Idet vi foretager et bankskifte fra Sparekassen Kronjylland til Rinkøbing Landbobank, skal alle bestyrelsesmedlemmer aflevere en kopi af kørekort samt sygesikringsbevis. Dette er påkrævet i forbindelse med den nye datalovgivning.

Medlemmer i restance/ antal medlemmer

589 medlemmer deraf 9 i restance, medlemmer i restance fra 2017 slettes.

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 19. januar 2019 kl. 10.00 Uhre Banen.

Aktiv Knallertforum/ hjemmeside

Hjemmesiden er igen oppe at køre efter længere tids nedbrud.

Vinterarrangementer / stumpemarked / Mopedspeed / Henneberg foredrag / Julehyg

Udstilling på stumpemarkedet 27. oktober 2018 i MCH. Ca 30 knallerter deltager. Hver især tager kaffe med .Bo sørger for morgenbrød.
Åbent Hus hos Mopedspeed 3. november 2018 kl. 9.00 tilmelding til Kurt Oxbøll.

Julehygge med æbleskiver og foredrag 13.december 2018 kl. 19.00

Foredraget med familien Henneberg omkring turen til fartens mekka Bonneville Slats Flats i staten Utah i USA bliver 12. januar kl. 10.00 i HIH Birk. Der vil blive serveret en sandwichs bolle. For ikke medlemmer er prisen 100,00 kr.

Eventuelt

Tage spurgte til flagene som vi havde besluttet at købe, der skal lige udfærdiges nogle design forslag.

Næste møde

28. november 2018 kl. 19.00 Hos Kurt Oxbøll Præstegårdvej 12 A.