Bestyrelsesmøde – 16. maj 2011

Sted: Christian
Deltagere: Christian, Karl, Michael, Orla, Kurt, Jens Erik, Henning
Afbud: Ingen
Referent: Henning

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt, Orla rykker Peder Fredsted for knallert journalens vedtægter.

 

Evaluering af stumpemarkedet i Herning/Fredericia.

Klubbens stand i Herning var som sædvanlig godt besøgt, af medlemmer og andre knallert interesserede. Aktiv kunne denne dag byde 3 nye medlemmer velkommen. For at gøre arbejdsbyrden mindre til stumpemarkedet i Herning vil bestyrelsen fremadret overveje om der kun skal medbringes 3 knallerter. For at skabe fleksibilitet blandt dem der skal stå på standen, vil der fremadrettet blive sammensat et formiddags og et eftermiddags hold.

Aktiv havde på stumpemarkedet i Fredericia lånt et stykke af Børge Schmidts stand. Også disse dage, kom mange interesserede forbi og Klubben kunne sige velkommen til 5 nye medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet at investerer i nogle reklame holdere til klubbens stand i MCH mm. Kurt sørger for købet.

 

Evaluering af  klubblad nummer 2.

Gennemgående tilfredshed med blad 2, dejligt at børnesygdommene fra blad 1 er væk

 

Gennemgang af klubbens økonomi v/ Jens Erik.

Stadig god og sund økonomi, standart kørerseddel udleveret

 

Redaktion v/ Kurt

For at sikre, at klubbens stof til bladet kommer rettidig frem til redaktionen, tager Kurt kontakt til Susanne Lyse og beder hende sende en kvittering når hun har modtaget materiale til bladene. Bestyrelsen vil fremadrettet yde en aktiv indsats for at finde mere stof til bladet. I samme forbindelse vil vi prøve, at prikke til nogle af medlemmerne. Kurt revidere og laver en guide til ”Den lille korte” så den bliver mere dybdegående og levende.

 

Medlemsliste / Hjemmeside

Klubben har pt. 401 medlemmer, dette er 15 mere siden sidste bestyrelsesmøde. Siden årsskiftet er 26 medlemmer slettet pga. restance. Jens Erik vil fremadrettet tage kontakt til disse medlemmer og hører om grunden til den manglende betaling.

 

Evt. indkøb af ting til klubben v/ Karl.

Beholdningen af polo-shirt er ved at være lav. Michael, Karl og Henning indhenter priser på T-shirt, polo-shirt, sweet-shirt og soft shell jakker til næste møde. I dag giver vi 82,- inc moms for polo med tryk og 43,75,- inc moms for veste. Både polo og vest koster 45,- i forsendelse.

 

Biblioteket v/Christian.

Michael kigger på muligheden for at fremhæve aktivitetskalenderen på hjemmesiden

 

Sommeraktiviteter

Aktivitets kalenderen bugner af løb, dejlig at se så mange som har mod på at arrangere noget.

 

Eventuelt

Jens Erik laver et udkast til et velkomst brev til nye medlemmer. Alle ligger hovederne i blød om, hvordan vores 20 års jubilæum kan fejres.

 

Generalforsamling

Lørdag den 21.1 2012 kl. 10.00 Uhre motor bane- Uhrevej 78 – 7470 Karup  Henning foreslog at klubben laver en medlemsundersøgelse, formålet med denne skulle være, at få input fra medlemmerne om, hvad de synes der er godt ved Aktiv, hvad der er mindre godt og hvordan de ser Aktiv i fremtiden.  Henning laver et udkast og rundsender pr. mail

 

Næste møde

Næste møde afholdes den 19.9 kl. 16.30