Bestyrelsesmøde – 16. januar 2017

Dato: 16. januar 2017 kl. 18.00

Sted: Kurt Oxbøll – Sunds

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen, Lars Jensen

Afbud: Benny Vore

Gæst: Ove Dürr Jensen

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Referatet godkendt

 

Status på klubbens økonomi, herunder regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet som viser et tilfredsstillende resultat.

 

Status på medlemmer herunder kontingent betaling

Medlemstallet er 585. Der er 96, der pt ikke har betalt.

Medlemmerne skal have mulighed for at betale kontingent via bankoverførsel. For nye medlemmer fremgår dette fremover i forbindelse med velkomst mailen, samt på hjemmesiden.

 

Aktiv Knallert Forum

Ove er i gang med blad 1. Der vil blive bragt indslag omkring vores 25 års jubilæum i de kommende blade, Ove har kontakt til flere personer vedrørende kommende artikler.

Hjemmesiden skal opdateres, så de første blade fra 2013 er tilgængelige.

 

Generalforsamling

Vi mødes i Uhre kl. 9.00 Smørrebrød Kurt, kaffe og morgenbrød Lars.

 

Stumpemarked

Der er indgået en 4 års kontrakt med messecenter Aars, som bliver d. 3. lørdag i februar.. .

Kontrakten kan opsiges af begge parter.

Der bliver 81 stande. – 15 stande er stadig ledige.

Der bestilles byttepenge i god tid 1000/20.kr samt 1000/5. kr.

Vi afventer besked vedrørende kaffe og rundstykker til kræmmere, samt pølsevogn.

Bestyrelsen mødes fredag KL 10.00 lørdag kl. 05.30

Bemandingsplan vedr. hjælpere afklares på næste bestyrelsesmøde

 

Næste møde

Aftales efter generalforsamlingen.

 

Evt.

Mulighed for stor knallertstand til kræmmermarkedet i MCH 8. april 2017

Mulighed for stor knallertstand til Super Cross i MCH 3-4-5 februar 2017