Bestyrelsesmøde – 15. september 2011

Dato: 15.9.2011
Sted: Karl Forup – Funder
Deltagere: Michael Svare, Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg
Fraværende: Ingen
Referent: Henning Boye

 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Medlemsundersøgelse kommer senere, Kurt gennemgik ny version af ”den lille korte”

 

Gennemgang af problemet omkring de manglende blade og status herpå

Vi har haft lidt problemer med, at nogle nye medlemmer har oplevet, at knallert journalen nummer 2 og 3 er udeblevet. Udeblivelsen skyldes en intern procedure fejl som der efterfølgende er rettet op på. Vi beklager fejlen

 

Status på medlemslisten v/Michael, samt gennemgang af klubbens mail adresser

Vi er pt. 434 medlemmer, dette er en tilgang på 21 siden den 10.5.2011

Hjemmesiden har pt. 183 brugere, dette svare til ca. 40%

Michael tilpasser klubbens mail adresser så de er op to date, endvidere opretter han en fælles bestyrelse mailadresse.

 

Gennemgang og status af klubbens økonomi v/ Jens Erik

Stadig god og sund økonomi. Jens Erik har genforhandlet de to annoncer vi har på hjemmesiden. Godt gået

 

Gennemgang af startpakke for nye medlemmer v/ Jens Erik

Jens Erik foreslog at lave en start pakke til nye medlemmer, den skulle indeholde et velkomst brev, en T-shirt, og et blad. Forslaget er godkendt

 

Redaktion v/ Kurt (mængde af stof til bladet)

Kvitteringer for afleveret stof.

Der er stadig ønske om mere stof.

 

Evt. indkøb af nye ting til klubben v/ Karl, samt status over lagervarer

Bestyrelsen er enige om, at droppe klubbens nuværende leverandør af Trøjer grundet pris og kvalitet. Jens Erik har fundet en ny leverandør, som lever op til vores forventninger. Orla og Jens Erik tager kontakt til leverandøren og får lavet et udkast til en ny T-shirt i sort. T-shirtene forventes at kunne købes til generalforsamlingen.

 

Biblioteket og status over denne v/Christian.

Efterlysning, er der nogen der ligger inde med film klip med veteranknallerter, hvis må i meget gerne lægge dem ud på youtube og sende linket til klubben.

 

Efterårets stumpemarked i Herning samt stumpemarkedet i Viborg til februar. Herunder bemandings fordeling i Herning.

Fredericia:

Else og Christian repræsenterer klubben på Børge Schmidts stand om lørdagen

Herning:

7 – 11: Karl, Else og Christian, Orla

11 – 16: Henning, Jens Erik, Else og Christian

Knallerter: Christian den grønne dame racer, og NSU F23 – Per Ørum ??

Viborg:

Bestyrelsen var enig om, at indkræve 100,- pr. stadeplads og 20,- pr. besøgende til stumpemarkedet i Viborg den 25.2.2012. Resten planlægges senere.

 

Hvilke tiltag skal vi gøre 20 års jubilæumsåret 2012.

Vi forventer at fejre jubilæet den 12.maj 2012 kl. 10. Henning laver udkast til program. Kurt     undersøger om vi kan holde jubilæet på Uhre motorbane, hvor der er mulighed for overnatning i telt. Der vil ikke være noget deltagegebyr denne dag, dog skal der betales for drikkevare.

 

Generalforsamling

Kurt har hyret en foredragsholder til generalforsamlingen

Kurt har hyret Tusindkunstneren Gunner Sørensen til at komme og fortælle om nogle af de mage ting han har udrettet gennem tiden. Der serveres pølser med brød.

 

Eventuelt

Michael kigger på, hvilke muligheder der er for at gøre hjemmesidens forside mere inspirerende med billeder

Karl søger Funder lokalråd om at få lov til at kører på den nye motorvej ved Silkeborg inden åbningen.

 

Næste møde

Torsdag den 24.11 kl.16.30 hos Henning i Skjern. Husk opgørelse over kørselsgodtgørelse til Jens Erik