Bestyrelsesmøde – 15. februar 2017

Sted: Bo Jensen – Dahlvej 16, 6900 Skjern

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017

Det afventes i øjeblikket, at de sidste formaliteter falder på plads i forhold til overdragelse til den nye kasserer Britta Farcinsen.
Budgettet for første halvår af 2017 blev gennemgået. Det blev besluttet at vores bank aktiviteter med Kronjylland overføres fra Viborg afdelingen til Kronjyllands filial i Herning, idet dette er i kasserens nærområde.

 

Status på stumpemarkedet

Der er ingået en flerårig aftale med Messecenter Års, omkring afholdelse af vores årlige stumpemarked. Fra 2018 bliver det den første lørdag i februar, aftalen kan opsiges af begge parter. Der er tilmeldt 81 kræmmere 34 kræmmere har meldt deres ankomst fredag eftermiddag mellem kl. 14.00 – 19.00.

Der udleveres et skema til kræmmerne ved ankomst som fortæller om reglerne ved ophold i hallen. På samme skema har kræmmerne mulighed for at reservere standplads til næste års kræmmermarked. Dette skema afleveres på Vkka klubstanden i forhallen. Bo udfærdiger dette skema.
Bemandingplan for medhjælpere blev gennemgået.

Der er ingået aftale med cafeteriet, således at kræmmerne kan købe kaffe og et rundstykke lørdag morgen til 20 kr.
Kurt, Lars, Tommy, Søren, Bo, Tage mødes kl. 10.00 for klargøring af stande.
Lars sørger for brød til om fredagen.
Lørdag morgen mødes vi kl 05.45

 

Status på 25 års jubilæum

25 års jubilæet afholdes den 17. juni 2017 i Uhre.
Tilmelding til arangementet er (senest 27. maj 2017)
Vi mødes til morgenkaffe kl. 09.00

Jubilæumsknallerturen starter kl. 10.30. Der vil blive holdt en times pause undervejs, på et senere oplyst sted, hvor der er mulighed for indtagelse af den udleverede sandwichbolle.

Det forventes, vi er tilbage i Uhre kl. ca 14.30, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Festmidagen forventes at starte kl. 17.00. Og vil bestå af et skærløsbord af forskelligt kød med diverse tilbehør.

Jubilæumsløbsplade fremstilles af Bo

 

Hjemmesiden

Der er taget billeder af de nye bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden.

 

Knallertforum

Blad nr. 1 vil være klar efter stumpemarkedet.

 

Næste møde

5. april kl. 19.00 hos Lars, Finderupvej 40 i Viborg