Bestyrelsesmøde – 13. januar 2016

 

Dato: 13. januar 2016 kl. 18.00
Sted: Torben – Ahornvænget 78, 7800 Skive
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen

Valg af referent

(Tommy)

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi (Torben)

Kassereren gennemgik resultatopgørelsen for 2015 samt balance pr. 31. december 2015, som nu er klar til fremlæggelse for generalforsamlingen. Budget for 2016 blev samtidig gennemgået. Alt vedrørende økonomi ser fornuftigt ud

 

Status på medlemmer (Tommy)

55 nye medlemmer i 2015 – 7 nye medlemmer i 2016.
Status på medlemstallet 12-01-2016 er på nuværende 599 medlemmer.

 

Generalforsamling 2015

Alle mødes kl. 8.30 i Uhre.
Alle referater skal på den lukkede del af hjemmesiden.
Gæstemedlemsskab afskaffes fra 01-01-2017
Gave til foredragholder, samt diverse til morgenkaffe og frokost (Lars)
Medhjælp i køkkenet  Mona Rasmussen og Else Langholm

 

Aktiv Knallert Forum

Næste blad artikelserie over 2 blade med afslutning i blad 3
Artikel fra generalforsamlingen 1 side.
Det skal ikke være muligt at printe bladet ud fra hjemmesiden
Arancementkallenderen er fremover Aktivs
Prisen for trykningen af bladet i 2016 er samme pris som i 2015
Ove efterlyser en person med kendskab til nyere japaner knallerter, helst medlem af Vkka hvis nogen har kendskab til en sådan person så giv straks Ove besked.
Medlemsnummeret trykkes på labels ved udsendelse af bladet

 

25 års jubilæum

Der arbejdes stadig videre med forskellige muligheder for afholdelse af vores jubilæum i 2017

 

ASP Avent Messecenter Herning 5-6-7 januar 2016

5. februar kl. 10-19, Kurt, Benny, Lars
6. februar kl. 10-17 Tommy, Bent, Jørgen
7. februar kl. 10-17 Henning, Kurt, Tommy
Kurt undersøger muligheden for aflevering tidspunkt for knallerterne i MCH

 

Visioner og fremtid

Tiltag på hjemmesiden
Nanni undersøger muligheden for at oprette forskellige forum. Med eksempelvis forskellige knallertmærker på hjemmesiden.

 

Næste møde

Onsdag den 17-02-16
Hos Benny Søndergade 39 i Møldrup kl 17.00

 

Evt.

Rest lager af trøjer tages med til salg på generalforsamlingen til 50,00 kr.
Kurt anoncerer stumpemarkedet i Års på de forskellige medier