Bestyrelsesmøde – 12. august 2019

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk

Valg af referent

Tommy

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

Økonomi og budget for 2019 / Evt brug af mobil pay til nye medlemmer ?

Budgettet for 2019 blev fremlagt og godkendt. Indtægter 263.000 udgifter: 240.500 kr.

Satsen for kørepenge er fremover sat til 2. kr. pr kørt kilometer.

Medlemmer i restance/ antal medlemmer

Medlemstallet er pt. 613 medlemmer deraf  26 i restance

Stumpemarked i Herning / Udstilling 16 november 2019

Vi er endnu engang blevet indbudt til at udstille vore veteranknallerter i MCH.

Lørdag den. 16. november 2019. Der vil blive tale om ca. 25 knallerter.

Aktiv Knallertforum/ hjemmeside.

Der arbejdes på ny forside med skiftende billeder.

Arrangementer/ aktivs løb for gamle knallerter

Aktivs løb for gamle knallerter Lørdag den 31. august 2019 kl. 09.00 på Uhre banen.

Har pt. få tilmeldinger. Vores håb er naturligvis, at mange flere når at melde sig til.

Bestyrelsen mødes kl.08.00

Kurt kontakter Mopped Speed Haselager vedr. åbent hus arrangement lørdag den. 2 november 2019.

Julearrangement på Uhre Banen 11. december 2019 kl 19.00 Kurt kontakter Henrik Bygholm Aalestrup Classic Bil & MC Klub vedr. foredrag.

Eventuelt

Generalforsamlingen er fastsat til 18. januar 2020 på Uhre Banen Karup.

Kurt kontakter castrol vedr. foredreag.

Næste møde

28. oktober 2019 kl. 19.00 Hos Søren Holstebrovej 2. Spjald