Bestyrelsesmøde – 11. marts 2019

Sted: Gl Vejlevej  34  7400

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Økonomi og budget for 2019 / Skift af Bank/ Stumpemarkeds økonomi

Skiftet til Ringkøbing Lanbobank skulle nu endelig være på plads. På stumpemarkedet i Aars var der 1017 gæster, så det tilfredsstillende resultatet blev et overskud på 40.620,00 kr.

Britta foreslog en forhøjelse af km. satsen med 1. kr. til 2. kr. dette blev vedtaget.

 

Medlemmer i restance/ antal medlemmer

582 medlemmer deraf 38 som er i restance 10 nye medlemmer i 2019

 

Stumpemarked i Herning / Udstilling

Igen i år udstiller vi knallerter på stumpemarkedet i MCH 30. marts 2019, der vil i år blive udstillet 25 knallerter

 

Arrangementer

Veteranknallerttur for knallerter opdelt i grupper efter alder med afgang fra Uhre banen i foråret. Kurt undersøger hvornår der er ledigt på Uhre banen for fastsættelse af datoen. Der tages kontakt til de personer som har meldt sig som frivillige til arangementet.

 

Næste møde

17. juni 2019 kl. 19.00 Hos Tommy Fredbovej 23 Sunds