Bestyrelsesmøde – 10. marts 2011

Deltager: Kurt, Karl, Orla, Christian, Jens-Erik, Henning og Michael
Referant: Michael

 

Godkendelse af referat fra sidst

Referatet godkendt

 

Evaluering

Mange positive tilbagemeldinger

Der var en del arbejde i løbet af dage for bestyrelse incl. Oprydning/gulvvask

Vi skal have fundet flere hjælpere til næste år.

Vi vurderer, om vi skal betaling for pladserne måske 200 kr.

God ide med Cafe’en

Indkørsel var lidt problematisk. Sælgere der skal stå ved siden af hinanden, skal komme sammen.

Parkering var problematisk pga en nabo, som klager

Åbningstid skal næste år være fra kl. 8-14

Bagerbrødet var sponseret af Jens Erik

Pølserne var for billige

Jens har udlånt borde og stole og Lars har fragtet det. Vi sponserer en ting til dem.

 

Evaluering af bladet

Referatet fra bladmødet sendes til bestyrelsen. Godt møde.

De to første blade vurderes næste gang.

Arbejdsgangen med cd-brændning virker meget besværligt.

PDF-fil fra Sanne:  Michael kontakter for hende.

Vedtægter kommer de til arkivet (Christian)?

Knallerttur.dk logo til bladet

 

Gennemgang af økonomi

Jens Erik gennemgår regnskabet. Det ser rigtigt fint ud.

Kørselsgodtgørelse-regler (alle km, 1,- pr. km) alle ture i klubregi.

 

Redaktion (Kurt)

Materiale fra Børge Stavensø, Orla, Christian, Damsgaard

Kalender fra Christian

Bladliste fra Michael

Renovering – Fotoserie

 

Medlemsliste/restanceliste

Michael  gennemgår medlemsliste/restanceliste

Hjemmeside: Foto mangler på Jens Erik

Medlemsfordele slettes

Køreplader skal tilrettes med ny logo ?

Aktiv/passiv  priser

Christian hjælper til med hjemmesiden.

 

Indkøb

Nye kasketter er indkøbt

500 Brochurer er lavet

Nye logo-mærkater skal laves

Vi vurderer logo til næste gange

 

Bibliotek

Christian har indskannet alle manglende KnallertJournaler til biblioteket.

 

Stumpemarked

Stumpemarked i Fredericia: Langborgs tager på standen (ved Børgex2)

Stumpemarked i Herning (Karl-SCO, Kurt, Orla-Quickly, Orla, Jens Erik, Per-kreidler)

Forplejning: kaffe, rundstykker, en Enkelt, små glas,

 

Eventuelt

Overvejelser til næste gang:

20 års jubilæum – næste år

Arrangører trøjer – skal vi have en hvert år?

Årets knallert  – skal vi have det i år

 

Næste møde

Hos Christian Langborg-Hansen, Herning

16/5  kl. 17.30