Bestyrelsesmøde – 10. februar 2010

Deltagere: Orla, Kurt, Leif, Karl, Henning, Jens Erik, Michael (ref)
Afbud: ingen
Sted: Sunds

 

Velkomst til Jens Erik, som er trådt til i bestyrelsen efter, at Per Søegaard har ønsket at træde ud af private årsager.

Jens Erik er vores nye kasserer.

 

Godkendelse af referat

Referatet fra d. 21/01 2010 er godkendt. Borrisløbet er dog d. 13/6

 

Bankforhold

Fuldmagt oprettes til Andelskassen. Fuldmagter underskrives.

Jens Erik opretter en ny konto i Sparekassen Kronjylland i Viborg.

Andelskassen i Skjern udfases.

Budget og Regnskab udarbejdes i C5-lite.

 

Økonomi

Gennemgang af budgettet 2010 for Jens Erik.

Overdragelse af posteringer, regninger til betaling er overleveret.

Sponsorreklamer på hjemmesiden – Michael udarbejder et forslag.

Bank

Mekonomen

Olieselskab

FTZ

Michael undersøger markedspris.

 

Siden sidst

iab

 

Eventuelt

iab