Bestyrelsesmøde – 1. juni 2016

 

Dato: 1. Juni 2016 kl. 18.00
Sted: Kurt, Sunds
Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Lars Jensen, Bo Jensen
Afbud: Benny Vorre
Gæst: Nanni Oxbøll

 

Valg af referent

(Tommy)

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Status på klubbens økonomi (Torben)

Kassereren fremlagde regnskab og budget, det ser rigtig fint ud.

 

Status på medlemmer (Tommy)

593 medlemmer 28 nye i år

 

Medlemssystem (Nanni)

Der arbejdes på at gå over til et andet medlems registreringssystem, idet det nuværende system er for langsomt til at udsende giro indbetalingskort, det nye system er også billigere, Nanni opretter det nye system 1. august, så bestyrelsen får mulighed for at prøvekøre det inden næste bestyrelsesmøde.

 

Visioner og fremtid

Knallerttest kørsel med piger i Skjern (under udarbejdelse)

Udflugt til kartoffelavler Jørgen Larsen i Brønderslev. 10. september

Besøg hos Moped Speed i Hasselager evt. 8.oktober (Henning undersøger)

I november temadag om  Chrom og  maling i Uhre (Kurt undersøger dato)

Veteranklubben Aktivs 25 års jubilæum er under udarbejdelse og datoen er foreløbig sat til den.17. juni 2016.

 

Næste møde

8. august kl. 18.00 Lars Jensen Viborg