Bestyrelsesmøde – 8. august 2018

Sted: Gadegårdsvej 3, Tarm

Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Carsten Bitsch.

 

Valg af referent

Tommy

 

Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

 

Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018.

Budgettet for 2018 er i fin balance, medlemstallet er 586.

Britta undersøger muligheden for at skifte bank idet der er utilfredshed med den service vi modtager, blandt andet muligheden for at få udleveret hævekort til formanden samt kassereren.

 

Medlemmer i restance/ antal medlemmer

6 medlemmer er i restance fra 2017 slettes

Aktiv Knallertforum/ hjemmeside

Blad 3 er klar til afsendelse sidst i august

 

WW retro udflugt til Ulfborg

Arrangementet hos WW retro i Ulborg kostede for 40 medlemmer med frokost, drikkevarer og kaffe 5.000 kr. Der er stor tilfredshed med arrangementet.

 

Vinterarrangementer / stumpemarked / Mopedspeed / Henneberg foredrag / Julehyg

Fredag den 1. september afholdes Vildbjerg motor festival.

Mød bare op, kontakt- person Søren Olsen mobil: 22240002

———-

Fredag den 7. september kl.16.00 – 21.00 Spark dæk i Videbæk. Vi har fået en hendvendelse omkring udstilling af knallerter. Kontakt person Bo Jensen

Mobil: 28922541

———-

Lørdag den. 27. oktober 8.00 – 16.00 Knallert udstilling på stumpemarkedet i MCH.

Tilmelding af knallerter til udstilling.

Kurt Oxbøll 20289607

Søren Olsen 22240002

Tage Jespersen 28307613

Jan Juhl 93960072

———-

Lørdag den. 11. november kl. 10.00 besøg hos mopedspeed i Hasselager.

Tilmelding til Kurt Oxbøll 20289607

———-

Foredraget ved familien Henneberg ofentliggøres senere

———-

13 december jule hygge Uhre banen kl 19.00.

Tilmelding til Kurt Oxbøll 20289607

 

Eventuelt

Der indkøbes 2 stk Beach flag. Kurt aftaler fremstilling af logo med Nanni

Der indkøbes små klistermærker med vkka-logo

 

Næste møde

Onsdag den. 17. oktober 2018 kl. 19.00 hos Tage Jespersen Stengårdsvej 1 Lem. st