Sted: Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk Deltagere: Tommy Hansen, Anders Møjbæk, Bo Jensen,  Britta Farcinsen,  Ole Jørgensen, Timo Kristensen. Afbud: Tage Jespersen   Valg af referent Timo   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Regnskab / Budget Indestående 388.000   Medlemmer meldt ud / antal medlemmer 38 Slettede pga restance. 26 nye medlemmer. 529 medlemmer.   Evaluering af 30 års jubilæet 25 juni 2022 Kostede...

Sted: Hotel Falken Falkevej 3 Videbæk Deltagere: Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen,  Ole Jørgensen, Timo Kristensen. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Regnskab / Budget 462.000. kr i Budgettet er der afsat 50.000. kr. Til jubilæet Medlemmer meldt ud / antal medlemmer 527 medlemmer 38 slettede pga. restance. Trods...

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern. Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britt Farcinsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk, Niels Plauborg Gæst: Svend Åge Mark Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Konstituering af bestyrelsen Formand: Tommy B Hansen Kasserer: Britta Farcinsen Næstformand: Timo Kristensen Timo overtager på sigt medlemsadministrationen. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen  Aars...

Valg af referent Tommy Hansen   Valg af dirigent Ib Farcinsen   Bestyrelsens beretning Året 2021 startede også med aflysninger på stribe overalt i Danmark.Generalforsamling i 2021 med ca. 35 fremmødte.Stumpemarkedet i Aars måtte vi desværre aflyse.På Stumpemarkedet i MCH Herning var vi også repræsenteret med en stand med ca. 25 knallerter....

Sted: Britta Farcinsen Gl vejlevej 34 Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britt Farcinsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk,Niels Plauborg . Gæst: Svend Åge Mark Valg af referent Tommy Hansen Valg af bestyrelsesmedlemmer Bo Jensen - genvalgtOle Jørgensen - nyvalgtTimo Kristensen - nyvalgtKurt Oxbøll - afgåetNiels Plauborg - afgået Valg af bestyrelsessuppleant:Niels Plauborg Valg af revisor:Henning...

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern. Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britt Farcinsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk, Niels Plauborg Gæst: Svend Åge Mark Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2021 Økonomi uændret siden sidst. Budget endnu ikke færdigt. Antal medlemmer 547 medlemmer 6 i restance 25...

Sted: Tommy Hansen Fredbovej 23 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Niels Plauborg Afbud: Tage Jespersen, Anders Møjbæk Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2021 474.000.507 kr. budget som fremlagt på generalforsamlingen Antal medlemmer 552 medlemmer. Nye medlemmer 31 i 2021 Stumpemarked i Aars/Herning Stumpemarkedet...

Valg af referentTommy Hansen  Valg af dirigentIb Farcinsen Formandens beretningDet er svært at skrive noget uden at coronaen kommer til at dominere, det har været et stille år præget af aflysninger og udsættelser overalt i samfundet.Ingen bestyrelsesmøder, ingen stumpemarkeder og udsættelse af generalforsamlingen. Den eneste der har...

Sted: Anders, Hjejlevej 121 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Niels Plaugborg, Tage Jespersen, Anders Møjbæk Valg af referent Tommy Konstituering af Bestyrelsen. Formand: Kurt Oxbøll Kasserer: Britta Farcinsen Næstformand: Tommy Hansen Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2020/revision af regnskab i Aktiv Indtægter 82.905 kr. Udgifter 36.302...

Udnævnelse af årets knallertmand Bestyrelsen har valgt Torben Hielsbjerg Nielsen Skive som årets knallertmand Torben er tidligere kasserer i Vkka og nuværende revisor. Han restaurerer mange knallerter og arrangerer ture i Vkka regi. Når vi har brug for en hjælpende hånd til forskellige arrangementer, er han...

Sted: Kurt Oxbøll, Præstegårdvej 12A Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Anders Møjbæk Afbud: Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2020 Regnskab og budget blev genemgået, rettelser til budget blev udarbejdet. Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020 Kurt, Søren, Bo, Tage, er...

Sted: Søren Olsen, Holstebrovej 2, Spjald Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk Afbud: Britta Farcinsen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 Udsat til næste møde. Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020 Kurt Oxbøll, Bo Jensen, Tage Jespersen. Søren Olsen ønsker ikke...

Sted: Bo Jensen Dalvej 16 Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / Evt brug af mobil pay til nye medlemmer ? Budgettet for 2019 blev fremlagt og...

Sted: Tommy Hansen Fredbovej 23 Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Anders Møjbæk Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / Skift af Bank/ Stumpemarkeds økonomi Skiftet til Rinkøbing Lanbobank er nu tilendebragt. Det...

Sted: Gl Vejlevej  34  7400 Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen,  Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Anders Møjbæk Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / Skift af Bank/ Stumpemarkeds økonomi Skiftet til Ringkøbing Lanbobank skulle nu endelig være på plads. På...

Udnævnelse af årets knallertmand Han har i en del år arbejdet med knallerter og har en rimelig samling af et gammelt dansk knallertmærke. Han er tro mod “mærket” når han renoverer, men lader den også gerne beholde den patina som kommer med årene. Når det gælder hjælpsomhed,...

Sted: Præstegårdvej 12A 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Carsten Bitsch. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for 2019 / skift af bank Ingen ændring i økonomien. Bankskiftet fra Sparekassen Kronjylland til Ringkøbing Landbobank er nu...

Sted: Stengårdsvej 1, Lem Station Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen,Carsten Bitsch. Valg af referent Tommy Ændring i bestyrelsen Idet Jan Juhl har ønsket at udtræde af bestyrelsen, indtræder 1. suppleant Karsten Bitzh som nyt medlem af bestyrelsen. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og budget for...

Sted: Gadegårdsvej 3, Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen, Carsten Bitsch. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018. Budgettet for 2018 er i fin balance, medlemstallet er 586. Britta undersøger muligheden for at...

Sted: Holstebrovej 1,  6971 Spjald Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018. Økonomi og budget næste møde. Britta anskafer et hævekort til klubben. Medlemmer i restance/ antal...

Sted: Dalvej 16, Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Afbud: Jan Juhl Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 Kasserern fremlagde budgetet hvor årets resultat er sat til 52.000 kr. Medlemstallet er pt. 599. Medlemmer...

Sted: Gl. Vejlevej 34, 7400 Herning Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Jan Juhl, Britta Farcinsen, Søren Olsen Afbud: Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 599 Medlemmer Økonomi stumpemarkedet Aars 2018 Indtægter 72.607,00 Udgifter 32.408,95 Overskud 40.198,05 Knallertjournalen / hjemmeside Materiale til...

Referent: Tommy B Hansen Dirigent: Ib Farcinsen Udnævnelse af årets knallertpar Det er et par der har fortsat en god tradition som andre havde opgivet. Den første lørdag i det nye år samler de knallertfolk til nytårskur på deres ejendom i Lemming. Når vi ankommer er der tilmelding som Christian...

Sted: Fredbovej 23, 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Afbud: Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 Medlemstallet er pt. 588 medlemmer. Tommy tager kontakt til foreningscentralen for rettelse af stamdata. Britta...

Sted: Holstebrovej 1. 6971 Spjald Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Afbud: Britta Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2018 Budget for 2018 blev fremlagt og godkendt Medlemstal er pt. 591 medlemmer Aktiv Knallertforum....

Sted: Stengaardsvej 1 Lem St. Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Regnskab og budget for 2018 fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Medlemstallet er nu på 616 Medlemmer, som...

Sted: Gl Vejlevej 34 7400 Herning Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen. Gæst: Ove Durr Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Britta gennemgik budgetet for 2017 det ser fint ud. Medlemstallet er 600 Foreningscentralen (Nye...

Sted: Lars Jensen Finderupvej 40 8800 Viborg Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, , Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen. Valg af referent Tommy Godkendelse af referat fra sidst Godkendt Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 594 medlemmer heraf 33 nye i 2017 Budget for 2017 fremlagt på tidligere...

Sted: Bo Jensen - Dahlvej 16, 6900 Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Det afventes i øjeblikket, at de sidste formaliteter falder på plads i...

Dato: 29. januar 2017 Sted: Westergaards Hotel, Bredgade 12 i Videbæk Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Bo Jensen, Lars Jensen, Britta Farcinsen, Søren Olsen, Tage Jespersen.   Valg af referent Tommy Hansen.   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Konstituering af bestyrelsen Formand: Kurt Oxbøll Jensen, Sunds. Næstformand: Tommy B. Hansen, Sunds. Kasserer: Britta Farcinsen, Herning. Bestyrelsesmedlemmer: Lars...

Referent: Tommy B Hansen Dirigent: Ib Farcinsen   Udnævnelse af årets knallertmand Bestyrelsen i Aktiv har i 2016 valgt at tildele dette skulderklap til en person som uden tvivl, kun kan betegnes som rigtige ildsjæl og klubkammerater. Valget af årets knallertmand er et eller andet sted, lidt specielt og så alligevel...

Dato: 16. januar 2017 kl. 18.00 Sted: Kurt Oxbøll - Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen, Lars Jensen Afbud: Benny Vore Gæst: Ove Dürr Jensen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Status på klubbens økonomi, herunder regnskab Kassereren fremlagde regnskabet som viser et tilfredsstillende...

Dato: 28. november 2016 kl. 18.00 Sted: Tommy Hansen - Fredbovej, Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen, Lars Jensen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Økonomi og medlemstal, herunder budget for 2017 Kassereren fremlagde og gennemgik status på økonomien, samt budget for 2017...

Dato: 19. oktober 2016 kl. 18.00 Sted: Bo Jensen – Dahlvej 16, 6900 Skjern Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Bo Jensen Afbud: Lars Jensen   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Forberedelse til lørdag den 23. oktober Der startes med rundstykker kl 09.00 Gennemgang af de fremlagte...

  Dato: 1. Juni 2016 kl. 18.00 Sted: Kurt, Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Lars Jensen, Bo Jensen Afbud: Benny Vorre Gæst: Nanni Oxbøll   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren fremlagde regnskab og budget, det ser rigtig fint ud.   Status på medlemmer (Tommy) 593...

  Dato: 20. april 2016 kl. 18.00 Sted: Henning, Åboulevarden 40, 6880 Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen, Bo Jensen Afbud: Torben Heilsberg   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Økonomien ser fin ud   Status på medlemmer 589 medlemmer 21 nye medlemmer i 2016   Evaluering...

  Udnævnelse af årets knallertmand Årets knallertmand skal denne gang korrigers til årets knallertpar. Bestyrelsen i Aktiv har i 2015 valgt at tildele dette skulderklap til par som uden tvivl, kun kan betegnes som rigtige klubkammerater. På det personlige plan vil jeg specielt fremhæve, at årets knallertpar altid...

  Dato: 13. januar 2016 kl. 18.00 Sted: Torben - Ahornvænget 78, 7800 Skive Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren gennemgik resultatopgørelsen for 2015 samt balance pr. 31. december...

Dato: 9. december 2015 - kl.18.00 Sted: Tommy - Fredbovej 23, Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Gæst: Nanni Oxbøll & Niels Teilbæk   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren fremlagde og gennemgik økonomi og...

Dato: 7. oktober 2015 – kl.18.00 Sted: Torben i Skive – Ahornvænget 78, 7800 Skive Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen 1. Valg af referent Tommy   2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   3. Status på klubbens økonomi (Torben) Kasseren gennemgik budgettet. Evt. Kontingent...

Dato: 5. august 2015 – kl.18.00 Sted: Lars Jensen – Finderupvej 40, 8800 Viborg Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Benny Vorre, Ove Dürr Jensen, Lars Jensen Gæst: Nanni 1.    Valg af referent Tommy   2.    Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   3.    Evaluering af den nye hjemmeside Nanni deltog i mødet...

Dato: 3. juni 2015 – kl.18.00 Sted: Henning Boye Åboulevarden 40 Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Fraværende:   Dagsorden   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Kassereren gennemgik budgettet   Stumpemarkeder Henning, Lars og Benny har afholdt møde med Års...

Dato: 29. april 2015 – kl.18.00 Sted: Kurt Oxbøll Præstegårdvej 12a Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Fraværende:   Dagsorden   Valg af referent (Tommy)   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi (Torben) Udgifter og indtægter for stumpemarked 2015 i Års Indtægt: 52.279 kr Udgifter: 26.818,37...

Dato: 4. februar 2015 – kl.18.00 Sted: Tommy Hansen – Fredbovej 23 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Ove Dürr, Benny Vorre, Lars Jensen Gæst: Nanni Oxbøll Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Konstituering Ingen ændring   Status på klubbens økonomi Kassereren fremlagde og gennemgik budgettet for 2015   Status på...

Referat fra Generalforsamlingen den. 17. januar 2015 Formanden bød velkommen til de ca. 50 medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen.   Udnævnelse af årets knallertmand Om årets knallertmand kan siges, at han er en rigtig god kammerat og altid meget hjælpsom. Man går aldrig forgæves, hvis man har...

Dato: 7.januar 2015 – kl.18.00 Sted: Torben Heilsberg Ahornvænget 78 7800 Skive Deltagere: Henning Boye, Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Erik Odsgaard, Lars Jensen og Ove Dürr Jensen Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Status fra formanden (Henning) Ny klub nyvk.dk er startet af udbrydere fra midtjysk veteran...

Dato: 20.oktober 2014 – kl.18.00 Sted: Kurt Oxbøll – Præstegaardsvej Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Erik Odsgaard, Lars Jensen og Ove Dürr Jensen Fravær: Henning Boye, deltog på en telefonforbindelse fra Helsingør Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst Referatet godkendt   Status fra formanden (Henning) Næste møde   Status på klubbens...

Dato: 18.08.2014 – kl.17.00 Sted: Lars Jensen – Finderrupvej 40 – 8800 Viborg Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Christian Langborg, Lars Jensen Afbud: Ove Dürr Jensen Dagsorden:   Valg af referent Tommy   Godkendelse af referat fra sidst   Vandmærke undersøges af Ove   Yderlig undersøgelse af mulighed med app   Status fra formanden (Henning)   Status på...

Dato: 23.4.2014 kl. 17.00 Sted: Kurt Oxbøll, Præstegårdsvej – Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Torben Heilsberg Henning Boye, Christian Langborg, Lars Jensen, Ove Dürr Afbud: Tommy Hansen   Dagsorden   Valg af referent (Tommy) Henning, da Tommy var fraværende   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt, Uskrevne regler med næste gang   Status på klubbens økonomi Torben gennemgik regnskabet for...

Dato: Torsdag den 30.1.2014 kl.18.30 Sted: Tommy Hansen - Fredbovej 23, 7451 Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg, Henning Boye, Christian Langborg, Ove Dürr & Lars Jensen   Dagsorden: 1. Valg af referent Henning   2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   3. Konstituering Henning fremlagde et oplæg til arbejdsfordelingen i bestyrelsen, denne blev...

Referat og formandens beretning.   Referent Tommy Hansen   Deltagere på generalforsamlingen ca. 45   Valg af dirigent Ib Farcinsen Formandens beretning Godkendt   Regnskab Godkendt   Valg af bestyrelsesmedlemmer Kurt Oxbøll (genvalgt) Lars Jensen (genvalgt) Ove Dürr Jensen (nyvalgt) Suppleanter 1 år Knud Grønne Fjelstervang Erik Odgaard Ejstrupholm Valg af revisorer. Michael Svarre (genvalgt) Steen Jensen (genvalgt) Valg af revisor suppleant. Leif Hansen Eventuelt Der har været rettet henvendelse til Motor Historisk Samråd...

Dato: 31.10.2013 Sted: Torben Hielsbjerg – Ahornvænget 78 – 7800 Skive Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Hielsbjerg, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen, Ove Dürr Jensen (Fast gæst) Fraværende: Ingen   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Økonomien er sund og positiv i forhold til...

Dato: 7.8.2013 – kl.18.00 Sted: Hos Christian – Tranekærvej 54, 7400 Herning Deltagere: Torben Heilsberg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Kurt Oxbøll. Tommy Hansen Gæst: Ove Dürr Jensen (Fast gæst) Referent: Henning   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Økonomien er sund og ligger godt i...

Dato: 18.4.2013 – kl.18.00 Sted: Henning Boye – Åboulevarden 40, 6880 Tarm Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Hielsbjerg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Ingen Gæst: Ove Dürr Jensen (Fast gæst)   Valg af referent Henning   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Status på klubbens økonomi Jens Erik gennemgik klubbens økonomi...

Dato: 30.1.2013 – kl. 18.00 Sted: Kurt Oxbøll – Sunds Deltagere: Kurt Oxbøll, Tommy Hansen, Torben Heilsberg Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Ingen Gæst: Ove Dürr Jensen   Valg af referent Henning   Godkendelse af referat fra sidst Godkendt   Aktiv Knallert Forum Ove gav et fint oplæg og status på blad 1....

Valg af dirigent Ib Farcinsen   Formandsberetning for året 2012 Allerførst vil jeg byde velkommen til alle, der er mødt op her til generalforsamlingen. Jeg vil her i min formandsberetning prøve at ridse noget af det op, der er foregået i klubben for året 2012. Aktiviteterne startede allerede med nytårskur hos...

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen med følgende poster. Formand: Henning Boye Christensen, Tarm. Næstformand: Tommy B. Hansen, Sunds. Kasserer: Jens Erik Jensen, Tjele. Klubredaktør: Kurt Oxbøll Jensen, Sunds. Webmaster: Christian Langborg- Hansen, Herning. Pr/rapport: Torben Hielsbjerg Nielsen, Skive. Merchandise: Lars Jensen, Viborg....

Dato: 15. 11. 2012. Sted: Lars Jensen  –  Viborg. Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen. Fraværende: Henning Boye Referent: Orla   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt.   Gennemgang af forløbet ved opsigelse af medlemskabet af Knallertjournalen Al korrespondance, både breve og mail var rundsendt løbende,...

Dato: 22.8.2012. Sted: Kurt Oxbøll - Sunds. Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen. Fraværende: Henning Boye. Referent: Ingen valgt, men efter egne notater Orla Kristensen.   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt.   Siden sidst Evaluering af jubilæumsløbet den 12. maj. Der var bred enighed om at...

Dato: 19.4.2012 Sted: Karl Forup - Funder Deltagere: Karl Forup, Kurt Oxbøll, Orla Kristensen, Henning Boye, Jens Erik Jensen, Christian Langborg, Lars Jensen Fraværende: Ingen Referent: Henning Boye   Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt   Gennemgang af klubbens økonomi v/Jens Erik. Vi har fået flere nye medlemmer end, hvad vi har budgetteret med...