AKTIV fejrer sit 25 års jubilæum og yder kontant tilskud på kr. 500,- til knallertløb arrangeret og afholdt af klubbens medlemmer i hele sæsonen 2017.

Beløbet kan frit anvendes til dækning af omkostninger, som direkte relaterer sig til det pågældende arrangement.

Betingelser:

  • Løbet arrangeres i AKTIV-regi og kan finde sted over hele landet.
  • AKTIV’s løbsplader anvendes (kan downloades her)
  • Der udbetales max. 1 tilskud pr. løb.
  • Når løbet er afholdt, indsendes en reportage fra arrangementet samt billedmateriale, senest en uge efter løbets afholdelse. Som efterfølgende publiceres på AKTIV’s hjemmeside.
  • Herefter udbetales tilskuddet efter aftale og nærmere anvisninger.

Kontakt bestyrelsesformand Kurt Oxbøll på tlf. 20289607 for nærmere information og praktiske detaljer i god tid inden løbsdatoen.